Za pouzdane rezultate mikrobioloških analiza od najveće je važnosti odabrati odgovarajući uzrak, pravilno ga uzeti, dostaviti u laboratoriju  ili privremeno čuvati do transporta u laboratoriju. Poliklinika DCM pruža usluge uzimanja briseva kao i analiza. Pre uzimanja…