Virusi  su acelularni, ultramikroskopski, organizmi nesposobni da se razmnožavaju van ćelije domaćina.   Izvan ćelije domaćina one ne pokazuju osobine živih bića, čak mogu I da kristalizuju. Kristalizovani virusi zadržavaju sposobnost infekcije. Zrela virusna, vanćeliska,…