Omogućava jasan prikaz svih parenhimatoznih organa (jetra, pankreas, bubrezi, slezina, nadbubežne žlezde); limfnog sistema i tumefaktivnih lezija cevastih organa (želudac, creva, ureteri). MR pregledi pankreasa i jetre visokorezolutivnim sekvencama, uz dinamske kontrastne studije predstavljaju najbolje…