Savremeni protokoli za snimanje organa karlice sa sekvencama koje koriste tanke preseke debljine 2-3 mm omogućavaju detaljan prikaz organa karlice i detekciju suptilnih oštećenja. Pregled je moguće dizajnirati za precizan prikaz vaskularnih struktura (krvnih sudova)…