Poliklinika DCM vrsi uslugu rentgena. Radiologija je grana medicine koja se bavi dijagnostičkim i terapijskim procedurama… Dijagnostičke procedure sprovode se pomoću dijagnostičkih aparata koji funkcionišu po principu elektromagnetnih talasa (Rendgen aparat, mamograf, ortopan), kao i…