Preglede obavlja stručni tim lekara specijalista medicine rada, psihijatara, neurologa, kardiologa, internista, oftalmologa, ORL specijalista, rendgenologa i stručnih saradnika -psihologa i socijalnih radnika. Medicina rada obuhvata:  Pregledi za zapošljavanje pregledi sa posebnim uslovima / zakonska…