Možete da nam se obratite ako imate problem sa gojaznošću,podhranjenošću ili  poremećaj u ishrani. Svaka osoba ima svoje specifičnosti I različite navike,radne obaveze ,bolesti. Upravo individualni pristup i analiza biohemiskih parametara,telesne mase,obima struka,navika u ishrani…