U Poliklinici DCM moguće je načiniti celokupnu obradu bolesti i povreda koštano zglobnog sistema. Ortopedske preglede dece, odraslih i sportista: – Klasično konzervativno lečenje bolesti i povreda. – Invazivno ortopedsko lečenje:punkcije zglobova, intrartikularno davanje leka, blokade. –…