Neurohirurgija

Šta je neurohirurški pregled i šta se njime postiže?

Ljudi se često pitaju kakva je razlika između neurološkog i neurohirurškog pregleda. Kako god pokušali da proniknete i objasnite razliku između ova dva skoro ista pojma, teško da ćete doći do preciznog odgovora. Ipak, suština je u onome šta će se pacijentu predložiti posle završenog pregleda i procene ispravnosti funkcionisanja nervnog sistema. Neurohirurškim pregledom čini se selekcija pacijenta u kojih se uzrok tegoba ne može ukloniti nikako drugačije osim hirurškim putem.

Neurohirurzi, pre svega, pregledom otkrivaju poremećaje u glavi i mozgu, ali i u kičmenom stubu i kičmenoj moždini.

Kada nekoga boli glava prirodno je da će u svojoj brizi pomisliti na nešto najgore, na primer na poremećaj funkcije krvnih sudova umozgu koji kad se zapuše često dovode do moždanog udara, poznatijeg kao šlog. Česta su i pucanja ispupčenja na nekoj od moždanioh arterija i krvarernja u mozgu. Specijalističkim pregledom i korišćenjem savremenih sredstava za snimanje mozga. Mozak se vidi kao na dlanu, tako da se sa siguršnoću isključuju ili potvrđuju tumori u mozgu ili kičmi.

Ukočena leđa i bol u jednoj ili obe noge, obično umanjuju osnovne životnih sposobnosti u koje pored kretanja i rada spada i seks. Bol u leđima i išijas najčešći su problemi u neurohirurškoj praksi. Da li operisati iskliznuti disk umetnut između pršljenjova, odstraniti ga i osloboditi prignječeni živac? To je izbiljno pitanje na koje odgovor daje samo ozbiljan neurohirurški pregled i ozbiljna analiza snimaka sa magnetske rezonance (MR) .

Urođeni defekti na kičmernom stubu poznatiji kao spina bifida mogu tokom odrastanja deteta dovesti do poremećaja hoda i sfinktera mokraćne bešike i krajnjeg dela debelog creva. Njihova pravovremena i pouzdana procena kao i i plan eventualnog lečanja nisu mogući bez neurohirirškog pregleda.

Poremećaji u razvooju lobanje i kičme kod dece otkrivaju se takođe neurohrirškim pregledom. Zbog višegodišnje specijlizacije koja podrazumeva i usavršavanje znanja iz neurologije, hirurgije, neurohirurgije i pedijatrije iskusan neurhirurg često otkriva probleme znatno pre nego što se ispolje svom žestinom i postanu popravljivi samo hirurškim intervencijom.