dcm-zgrada-old

Osnovan 2004

Dom Zdravlja DCM je osnovan 13. avgusta 2004 godine od strane porodice Jovanović koji su i danas vlasnici ove ustanove.Od tada pa do danas Dom Zdravlja DCM je stalno radio na unapređivanju i širenju lepeze svojih usluga u saradnji sa specijalistima različitih oblasti medicine .

dcm-zgrada

Dom Zdravlja DCM danas

Dom Zdravlja DCM ja zdravstvena ustanova koja je  posvećena lecenju pacijenata i to kako odraslih tako i dece. Pružanjem brze i kvalitetne medicinske dijagnostike pacijentima se omogućuje da u najkraćem roku dobijaju najkvalitetniju dijagnostiku i terapiju različitih oboljenja i povreda.

dom-zdravlja-dcm-aplio500

Naše usluge ...

Pregled, dijagnostika, lečenje, laboratorija

Eminentnim stručnjacima Medicinskog fakulteta u Nišu , kao i na modernizaciji i obnovi opreme i samog objekta. Kao rezultat takvog rada Dom Zdravlja DCM danas raspolaže svom neophodnom savremenom opremom za dijagnostikovanje i lečenje raznih oboljenja i povreda.

Usluge koje pružamo Vama: laboratoriska dijagnostika, specijalistički pregledi, ultra zvuk, ,dopler, rentgen, mamograf ,skener, magnetna rezonanca,endoskopija, EEG,spirometrija, ERGO test, EKG holter krvnog pritiska....

Izlazimo u susret Vašim potrebama i zahtevima i stalno se proširujemo i usavršavamo.

OPREMA

Laboratorija sa analajzerima , ultra zvuk-dopler, rentgen, skener, mamograf, magnetna rezonanca, EEG, endoskopija, spirometrija,ergotest, holteri krvnog pritiska i EKG.

SPECIJALNOSTI

Interna medicina, kardiologija, gastroenterologija, hirurgija opšta i vaskularna, ortopedija, urologija, psihijatrija, neurologija, neurohirurgija, pedijatrija, ginekologija, medicina rada, fizijatrija, kožne bolesti.

Usluge

Stručne posete, ušne bolesti , onkologija, obuka i polaganje prve pomoći za vozače, sistematske preglede (predthodne i periodične) za upošljenike različitih kompanija.

lokacija-dcm-1

Nalazimo se na mirnom mestu neposredno uz Dom Zdravlja u podnožju brda Hisar .

Dom Zdravlja DCM ima 22 stalnih upošljenika i preko 40 konsultanata iz različitih oblasti medicine, kao i neprestanu saradnju sa profesorima i stručnjacima Medicinskog fakulteta iz Niša.Na čelu Doma Zdravlja DCM od samog pocetka rada nalazi se dr Jovica Stanojković hirurg sa preko 20 godina hirurškog iskustva.Ovakvim opredeljenjem i načinom rada Dom Zdravlja DCM je steko poverenje više hiljada korisnika njenih usluga i opravdao svoj slogan “SVE NA JEDNOM MESTU ZA JEDAN DAN”

Preko
30

zapošljenih

Preko
50

konsultanata

Preko
1000

usluga

Preko
600

kvadratnih mrtara

Podaci o firmi

Matični broj: 17530143
Registarski broj: 05817530143
Šifra delatnosti: 85110
P.I.B.: 103162387
Tekući račun: 205 – 67331 – 49

Kontakt podaci

Telefoni: +381 16 233 500 | +381 16 233 501 |+381 69 22 33 500

E-mail: poliklinikadcm@open.telekom.rs

Adresa: Radanska bb, 16000 Leskovac