Dom Zdravlja DCM ima 22 stalnih upošljenika i preko 40 konsultanata iz različitih oblasti medicine, kao i neprestanu saradnju sa profesorima i stručnjacima Medicinskog fakulteta iz Niša.Na čelu Doma Zdravlja DCM od samog pocetka rada nalazi se dr Jovica Stanojković hirurg sa preko 20 godina hirurškog iskustva.

Pretražite listu po lekaru ili profesiji.

OblastLekar
MEDICINA RADA
Dr. Stana Stanković Lekar specijalista medicine rada
Dr. Momčilo BožilovićLekar specijalista medicine rada
Dr. Boban CvetkovićLekar specijalista medicine rada
Dr. Vojislav MitrovićLekar specijalista medicine rada
Dr. Dušanka Stojković TrajkovićDip.psiholog transakcioni analiticar
Dr. Mirjana RančićLekar specijalista neuropsihijatrije
Prim.dr. Jovica PavlovićLekar specijalista neuropsihijatrije subspecijalista decije neuropsihijatrije
Dr. Vladimir RajkovićLekar specijalista oftalmologije - hirurg
Primarijus Dr. Jelica StanimirovićLekar specijalista oftalmologije - hirurg
NEUROPSIHIJATRIJA I NEUROLOGIJA
Dr. Vladan MarinkovićLekar specijalista neurologije
Dr. Vladan Simonovićlekar specijalista neurologije
Dr. Zoran AntićEcp specijalista neuropsihijatrije sub specijalista psihoanaliticki psihoterapeut
Mr. Sci. Dr. Tatjana JovanovićLekar specijalista psihijatar sub specijalista sudske psihijarije
Dr. Milan TrajkovićLekar specijalista psihijatrije
RADIOLOGIJA
Dr. Zvonimir StankovićLekar specijalista radiologije
Dr. Slaviša MilojkovićLekar specijalista radiologije
Dr. Violeta GrujeskaLekar specijalista radiologije
Dr. Stanko KrstićLekar specijalista radiologije
INTERNA MEDICINA I KARDIOLOGIJA
Dr. Dimitrije JovanovićLekar specijalista interne medicine - kardiolog
Dr. Miodrag MiladinovićLekar specijalista interne medicine
Pim. Mr. Dr. Suzana MilutionovićLekar kardiologije i specijalista interne medicine
Dr. Goran StojiljkovićLekar specijalista interne medicine
Prim. Dr. Vladimir ColićLekar specijalista interne medicine
Prim. Dr. Tomislav TasićLekar specijalista interne medicine - gastroenterologije
Dr. Miomir StojanovićLekar specijalista interne medicine - gastroenterologije
Prof. Dr. Sci. Aleksandar NagorniLekar specijalista interne medicine - gastroenterologije
NEUROHIRURGIJA
Prof.dr. Ivan StefanovićLekar specijalista neurohirurgije i onkologije
Dr. Ivan CvetkovićLekar specijalista neurohirurgije
HIRURGIJA
Dr. Jovica VučkovićLekar specijalista opšte hirurgije
Dr. Aleksandar CakićLekar specijalista opšte hirurgije
Dr. Dragan KrstićLekar specijalista opšte hirurgije
Dr. aleksandar StojanovićLekar specijalista opšte hirurgije
Dr. Zoran ĆeranićLekar specijalista plastične i rekonstruktivne hirurgije
Dr. Predrag ĐorđevićLekar specijalista opšte hirurgije i subspecijalista vaskularne hirurgije
Asist.dr. Andrija ĆosićLekar specijalista maksilofacijalne hirurgije
Prim. Mr. Sci. Dr. Dragan StankovićLekar specijalista maksilofacijalne hirurgije
ORTOPEDIJA
Dr. med.sci. Zoran AnđelkovićLekar specijalista ortopedije i traumatologije
Dr. Miomir KačarevićLekar specijalista ortopedije i traumatologije
Dr. Srđan StamenkovićLekar specijalista ortopedije i traumatologije
Dr. Bojan JovanovićLekar specijalista ortopedije i traumatologije
ONKOLOGIJA
Dr. Goran ŽivkovićLekar specijalista opste medicine - onkolog
Dr. Zoran MilovanovićLekar specijalista pneumoftiziologije
GINEKOLOGIJA
Prim. dr sci. Dragana KrstićLekar specijalista ginekologije i akušerstva
Mr. sci .med.dr. Dragana Kocić MitićLekar specijalista ginekologije i akušerstva
Dr. Jasmina ZdravkovićLekar specijalista ginekologije i akušerstva
Dr. Vukalica VučetićLekar specijalista ginekologije i akušerstva
Dr. Slobodan Stankovic
UROLOGIJA
Prim. dr. med. Milan PetrovićLekar specijalista urologije
Dr. Goran LukovićLekar specijalista urologije
PEDIJATRIJA
Dr. Zdravko Mitićlekar specijalista pedijatije
Prim. Dr. Bratislav NikolićLekar specijalista pedijatije
Dr. Nina NovakovićLekar specijalista decije neurologije
Dr. Jasna LjubićLekar sub specijalista decije fizijatrije
OFTALMOLOGIJA
Dr Jovica LazarevićLekar specijalista oftalmologije - hirurg
Dr Dragoslava MiljkovićLekar specijalista oftalmologije
PULMOLOGIJA
Dr. Marina JovanovićLekar specijalista pneumoftziologije
Dr. Radivoje StajićLekar specijalista pneumoftziologije
LABARATORIJA
Dr. Zahari ZaharijevićLekar specijalista medicinske biohemije
DERMATOVENEROLOGIJA
Dr. Ljubica Staničić Lekar specijalista dermatovenerologije
Dr. Sanja DimitrijevićLekar specijalista dermatovenerologije
NUTRICIONISTA
Dr. Gordana DolićLekar specijalista ishrne
ANESTEZIOLOG
Dr. Svetlana Milenković
ORL
Dr. Miloje StojanovićLekar specijalista otorinolaringologije - hirurg