U cilju  da Vam obezbedimo najprecizniju dijagnostiku, sa ponosom Vas obaveštavamo da nam je stigao vrhunski utrazvučni aparat  Vivid E9 poslednje generacije, premijum klase.

Aparat poseduje mnoge napredne funkcije:

 • Tissue Velocity Imaging (TVI) –  kvantitativna analiza srčane funkcije  prema brzinama u srčanom mišiću.
 • Tissue Synchronization Imaging (TSI) –  prikazuje regionalnu asinergiju , transformisanjem vremena maksimalne brzine tokom regionalnog kašnjenja u sistoli.
 • Strain  Stres.
 • Contrast Low MI.
 • Strain and Strain Rate  – procena regionalne  funkcije, sinhronizacije i deformacije srčanog mišića.
 • Automated Left Ventricular Quantification  – omogućava procenu udarnog volumena leve komore,  mase i naprezanja leve komore .
 • Right Ventricle (RV) volume ejection fraction.
 • TAPSE – alat  za izračunavanje zapremine i izlazne frakcije desne komore.

 

 

Ehokardiografija  (poznata i kao Live 3D eho) je tehnika pregleda srca prilikom koje se koriste nove   ultrazvučne sonde.

Ova napredna tehnologija omogućava detaljnu anatomsku i patofiziološku dvodimenzionalnu procenu oštećenja  srčanih zalistaka kao i dijagnostikovanje kardiomiopatije (oboljenja srčanog mišića).

Prednosti ehokardiografije: 

 • Snima uživo ( real-time ), bez kašnjenja , u samo jednom srčanom ciklusu.
 • Omogućeno je volumensko snimanje kompletnog srca, po svim osama i u bezbroj preseka.
 • Patološki nalazi se mogu  snimiti i postoji mogućnost naknadnog, konzilijarnog razmatranja.

Takođe nudi širok dijapazon programa za pomoć u postizanju izuzetne slike za kardiološku.

Rekonstrukcija srca u dvodimenzionalnom obliku čini ovu vrstu dijagnostike izuzetno korisnom u proceni fukcionalnog i morfološkog stanja srca i srčanih zalistaka.

Ova dijagnostička metoda nam omogućava , da sa sigurnošću,  donesemo konačnu odluku o daljem načinu lečenja pacijenata  (hirurško ili medikamentozno lečenje).